LAST MINUTE XC – Mistrzowie Pętli Księże Góry

Nawiązując do organizowanych w ubiegłych latach ustawkach na dystansie JEDNEJ PĘTLI trasy XC w Księżych Górach w Pniewach ODJECHANI zapraszają do wspólnej zabawy sympatyków maratonów MTB i kolarstwa górskiego XC.

Impreza odbędzie się w niedzielę 29 października 2023 r. na odświeżonej i uzupełnionej trasie, którą część z Was zna z organizowanych w Pniewach MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSIEGO w KOLARSTWIE GÓRSKIM.

Jej przebieg uległ pewnym zmianom, które wynikają w szczególności z doświadczeń Oli MINGE, Bodzia KWIATKOWSKIEGO i Genka SIMINIAKA zdobywanych podczas startów w maratonach kolarskich:

  • OLA to utalentowana, czołowa zawodniczka dystansu MINI w cyklu MTB Kaczmarek Electric (2 miejsce w kategorii OPEN i kategorii wiekowej K2 2023 r. oraz 2 miejsce w kategorii wiekowej K2 w 2022 r.), triumfatorka XC w Gorzowie Wielkopolskim organizowanym w ramach cyklu Zachodnia Liga MTB (2023 r.), zdobywczyni 2 miejsca na dystansie CLASSIC w kategorii wiekowej K2 podczas 4-dniówki Bike Adventure (12 miejsce OPEN wśród wszystkich pań w 2023 r.), zdobywczyni 2 miejsca w kategorii wiekowej K2 w Solid MTB (2021 r.). W peletonie kolarskim z racji wieku (niespełna 20 lat) od zaledwie kilku lat, ale zawsze walcząca o najważniejsze trofea.
  • BODZIU to zwycięzca cyklu Zachodnia Liga MTB na dystansie MEGA w kategorii wiekowej M6+ (2023 r.), pasjonat kolarstwa górskiego, mający bardzo bogate doświadczenie zebrane na przestrzeni lat 2003-2023 na trasach maratonów MTB organizowanych m.in. przez Czesława Langa, Macieja Grabka, Piotra Kopczyńskiego, Asię Balawajder, Wojciecha Gogolewskiego podczas, których niejednokrotnie stawał na tzw. pudle.
  • GENEK podobnie jak poprzednicy należy do grona zakręconych na punkcie kolarstwa górskiego, był pomysłodawcą trasy w Księżych Górach (Z BODZIEM) i współzałożycielem Stowarzyszenia Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”, uczestnikiem wielu wyścigów MTB podczas których prawie ocierał się o pudło, który trasę w Księżych Górach zna praktycznie jak własną kieszeń.

Trasa zyskała nowe podjazdy oraz zjazdy, które postaraliśmy się odpowiednio wyprofilować, aby dać ich użytkownikom radość z szybszego i bezpieczniejszego pokonywania opadającego terenu. Trasa została oznakowana zielonymi strzałkami, które praktycznie prowadzą „za rękę” rowerzystę. Jej długość nieznacznie wzrosła do 4,6 km, a przewyższenie z którym należy się zmierzyć wynosi 160 m. W kilku miejscach zawiesiliśmy oznakowanie ostrzegające przed niebezpieczeństwami – kamienne sekcje, dropy, ostre zjazdy mogą dla mniej wprawionych rowerzystów stanowić pewne zagrożenie, dlatego należy w tych miejscach ostrożnie jechać.

Program USTAWKI:

11:30 – objazd trasy pętli ok. 30 min.

12:00 – 12:15 zapisy i losowanie kolejności startu

12:20 – start pierwszego uczestnika, kolejni co 2 lub 1 minutę w zależności od liczby zapisanych (wyścig indywidualny na czas).

14:05 – podsumowanie ustawki

14:10 – wspólna pizza (wpisowe na pizze 20 zł lub indywidualne zamówienie po uprzedniej wpłacie u Organizatora) – zamówienia na pizze przyjmowane od godz. 12:00 do 13:15 – pizze serwuje tradycyjnie PIZZERIA „SŁODKA BAZYLIA” z Pniew.

Miejsce czasówki: polana na Księżych Górach w Pniewach – dojazd ul. Konińską w kierunku miejscowości Konin (za torami na zakręcie w lewo drogą wzdłuż lasu).

Organizator zapewnia:

1. Przeprowadzenie objazdu

2. Numer startowy

3. Ręczny pomiar czasu

4. Przygotowanie i oznakowanie trasy

5. Ławki, stoły i namioty

6. Okolicznościowy medal

7. Ratownika medycznego

Klasyfikacja:

1. O kolejności na mecie ustawki decyduje czas, w którym uczestnicy pokonają trasę jednej pętli XC Księże Góry, zwycięzcą zostaje osoba z najkrótszym czasem.

2. Uczestnicy zajmujący miejsca 1-4 otrzymują pamiątkowe statuetki w kat. KOBIETY i MĘŻCZYŹNI (open bez podziału na kat. wiekowe).

2. Mieszkańcy Gminy Pniewy oraz stowarzyszeni w Odjechanych (bez wzgl. na miejsce zamieszkania) otrzymują medal za zajęcie miejsc 1-3 w kat. KOBIETY i MĘŻCZYŹNI (open bez podziału na kat. wiekowe).

Regulamin

1. Podpisane oświadczenia o stosowaniu się do warunków udziału w zawodach.

2. Wiek min. ukończone 15 lat (niepełnoletni startują po podpisaniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego).

3. Start w kasku sztywnym.

4. Start na rowerze napędzanym tylko mięśniami.

5. Niezaśmiecanie terenu Księżych Gór.

6. To jest zabawa dlatego startujemy w duchu Fair Play.

7. Wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku przez Organizatora zgodnie z przepisami RODO (Organizator nie udostępni wizerunku i danych uczestników innym podmiotom niż lokalni patroni medialni w celu udokumentowania przebiegu ustawki).

8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

9. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w ustawce.

10. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników ustawki lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydanych przez organizatorów lub udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania imprezy.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na ustawkę i w czasie powrotu z niej.12. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane.

z przeprowadzeniem i organizacją ustawki nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

13. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom ustawki oraz osobom trzecim.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił wyłącznie uczestnik.

15. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z ustawką, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją imprezy.

16. Na trasie ustawki występują strome podjazdy, niebezpieczne zjazdy, korzenie, pieńki oraz sekcje kamienne.

17. Impreza może być odwołana w każdym momencie, zwłaszcza w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.

18. Zaleca się dokonanie przez uczestników ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

19. Udział w imprezie ma charakter otwarty i nie wymaga uprzedniego zapisu, jednak w przypadku liczby osób zgłoszonych do udziału w czasówce Organizator może ograniczyć zapisy do 60 osób (decyduje kolejność zapisów).