Z Odjechanymi o historii

Kampania wrześniowa, znana również jako obrona Polski, była serią wydarzeń militarnych, które rozegrały się w Polsce we wrześniu 1939 roku na początku II wojny światowej.
Niemcy zastosowali strategię błyskawicznego ataku znaną jako „Blitzkrieg”. Połączenie taktyki pancerno-motorowej, lotnictwa oraz zmasowanego użycia wojsk lądowych pozwoliło na błyskawiczne przełamanie polskiej obrony. Pakt Ribbentrop-Mołotow skutkował z kolei atakiem na Polskę ze wschodu 17 września. Następstwem była kilkuletnia okupacja naszej Ojczyzny przez Niemcy i ZSRR.
Propaganda i ideologie okupacyjne nieuchronnie wpływały na kulturę i życie społeczne. Jednak mieszkańcy takich miasteczek jak Pniewy wbrew wszelkim przeciwnościom, swoimi często bohaterskimi i niebezpiecznymi działaniami przyczyniali się do budowania ducha narodowego i oporu.

O atmosferze panującej w Pniewach na początku II wojny światowej w 84. rocznicę jej wybuchu opowiadała w Centrum Kultury nauczycielka i pasjonatka historii Agnieszka Raczkowska. Było to kolejne wydarzenie zorganizowane wspólnie z Odjechani-Team PL w ramach realizowanego przez nas dla naszej gminy od kilku lat zadania pt. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Uzupełnieniem prelekcji była prezentacja zdjęć naszego miasta z czasów wojennych oraz prezentacja fragmentu filmu dokumentalnego dotyczącej ówczesnej sytuacji Polski.