Walne zebranie Odjechanych

W siedzibie Centrum Kultury w Pniewach odbyło się dziś coroczne walne zebranie członków naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu wzięło udział 31 naszych kolarzy co dało kworum i mandat do realizacji zadań zgromadzenia wynikających ze statutu.

Walne otworzył prezes Tomek Fliger i na początku poprosił o minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego przed dwoma miesiącami świętej pamięci Jacka Porwicha…

Zebranie sprawnie poprowadził Szymon Kowalewicz a skrupulatnie protokołował je Przemek Krajewski. Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe przygotowane przez Paulinę Kowalewicz oraz  to  dotyczące działalności stowarzyszenia za 2022. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium urzędującemu zarządowi i komisji rewizyjnej. Skład tej drugiej, wobec odejścia kolegi Jacka, po przeprowadzonych niejawnych wyborach uzupełnił Aleksander Zaporowski.

Równie jednogłośnie przyjęte zostały plan działań i projekt budżetu na 2023. Wśród najważniejszych z zakładanych działań warto wymienić kontynuacje cyklów znanych z poprzednich lat oraz przypadające w tym roku 10-lecie Stowarzyszenia.

W wolnych wnioskach krótko wspomniano o wsparciu działań związanych stricte z zawodami sportowymi, dopracowywanymi zasadami wirtualnej rywalizacji na Mistrzowskiej Pętli, wolę kontynuacji prac związanych z utrzymaniem trasy XC na Księżych górach a także organizowanym w maju przez Henia Huzara maratonie Piękny Zachód. Zarząd zgodnie podkreślał jak dużą wartością jest wzrost liczby członków stowarzyszenia i nieocenione korzyści płynące z rosnącego ich zaangażowania w życie naszego Stowarzyszenia.

Serdeczne podziękowania składamy pani dyrektor Joannie Superczyńskiej oraz całemu zespołowi Centrum Kultury, dzięki którym spotkać się i obradować mogliśmy w komfortowych warunkach.