Książki są z lasu

Na zaproszenie Nadleśnictwo Pniewy, Lasy Państwowe mogliśmy dziś uczestniczyć w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu „Książki są z lasu”.
Patryk Kokociński, biolog i przyrodnik ze stowarzyszenia Życie na Pola opowiadał o generale Dezyderym Chłapowskim i jego mniej znanej nam dotąd roli w promowaniu zarzewień śródpolnych, o tym jak drzewa i krzewy przy polach wpływają na plon oraz o tym co mam daje bioróżnorodność i rozwój zielonej infrastruktury.
Są to zagadnienia tylko pozornie nam dalekie i obojętne. W rzeczywistości – te i inne tematy omówione przez pana Patryka mają olbrzymie znaczenie na nasze życie i zachowanie równowagi w naszym środowisku.
Dziękujemy za interesujący wykład i czekamy na kolejne spotkanie.