Rajd Powstania Wielkopolskiego

Pamięć o historii leży nam głęboko na sercu, dlatego łączymy naszą pasję do dwóch kołek z poznawaniem losów naszych przodków i upamiętnianiu ważnych dla regionów miejsc i wydarzeń. Podróż Szlakiem Powstań Narodowych 1769-1919 to idealne miejsce gdzie można „wyszumieć” się na rowerze i poznać ciekawe wydarzenia z przeszłości sięgającej nawet XVIII wieku. Obszerne opisy działań zbrojnych i charakterystyka bohaterów znajdują się na tablicach informacyjnych rozmieszczonych wzdłuż szlaków.