grudzień 2020

Rajd Powstania Wielkopolskiego

Pamięć o historii leży nam głęboko na sercu, dlatego łączymy naszą pasję do dwóch kołek z poznawaniem losów naszych przodków i upamiętnianiu ważnych dla regionów miejsc i wydarzeń. Podróż Szlakiem Powstań Narodowych 1769-1919 to idealne miejsce gdzie można „wyszumieć” się…