Regulamin trasy

1. Każdy rowerzysta wjeżdżając na trasę rowerową oznaczoną na mapce akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu trasy.
2. Każdy użytkownik trasy wjeżdżając na nią akceptuje ryzyka związane z narażaniem zdrowia, upadkami i kolizjami, jak też niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym i złymi warunkami atmosferycznymi oraz pokonywaniem przeszkód zlokalizowanych na trasie.
3. Każdy użytkownik trasy powinien upewnić się przed wjechaniem na nią, że jest zdrowy i zdolny do wysiłku fizycznego związanego z jej pokonaniem.
4. Uczestnicy trasy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie problemy zdrowotne.
5. Osoby niepełnoletnie korzystają z trasy pod opieką dorosłych opiekunów.
6. W żadnym przypadku organizator trasy nie może być obarczony odpowiedzialnością za wypadki lub problemy zdrowotne użytkowników trasy.
7. Zaleca się, aby użytkownicy trasy dokonali ubezpieczenia od wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
8. Użytkownicy trasy muszą respektować obowiązujące przepisy ruchu drogowego we wszystkich okolicznościach.
9. Użytkownicy trasy rywalizujący pomiędzy sobą powinni wykazać się duchem sportowym.
10. Wszyscy użytkownicy terenów przez które przebiega trasa powinni respektować zasady ochrony środowiska.
11. Zabrania się niszczenia oznakowania trasy, zmieniania wskazań strzałek kierunkowych oraz znaków ostrzegawczych.
12. Użytkownicy trasy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników leśnych oraz innych umundurowanych służb porządkowych lub służb ratowniczych.
13. Zaleca się stosowanie przez użytkowników trasy ubioru sportowego, w szczególności kasku rowerowego.
14. Zabrania się wjazdu innymi pojazdami na trasę rowerową (nie obowiązuje na fragmentach będących drogami, dojazdu do pól oraz pojazdów służb leśnych i innych uprzywilejowanych).