1. Cel imprezy

Stworzenie imprezy rowerowej o charakterze rekreacyjnym, mającej na celu propagowanie kolarstwa górskiego jako zdrowego stylu życia oraz aktywnej formy wypoczynku. Podkreślenie walorów turystycznych naszego regionu.

 1. Nazwa imprezy

MARATONU ROWEROWEGO MTB Pniewy Dwie Góry 2019

 1. Organizator :

Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”

adres korespondencyjny: 62-045 Pniewy, ul. Wolności 20

tel: 787 865 003

kontakt:

Eugeniusz Siminiak, 62-045 Pniewy, ul. Wolności 20, tel. 787 865 003, eugeniusz.siminiak@odjechani-team.pl

Przemysław Stefaniak, tel.  602 336 031, przemysław.stefaniak@odjechani-team.pl

Inne informacje: http://www.odjechani-team.pl, https://www.facebook.com/odjechani.team

 1. Pomiar czasu: FOXTER SPORT Agata Błaszyk z siedzibą w Kole

 

 1. Miejsce i termin

Teren firmy HONDA – 21 lipca 2019r.

 1. Dystans:

– RODZINNY – ok. 14,5 km

– MINI – 22,5 km

– MEGA – 45 km

– GIGA – 67,5 km

 1. Program imprezy:

8:00-9:30 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów

9:30 – start do dystansu RODZINNEGO

10:00 – start maratonów dystans MEGA i GIGA

10:15 – start maratonu dystans MINI

11:15 – planowany przyjazd zwycięzcy rundy MINI

11:35 – planowany przyjazd zwycięzcy rundy MEGA

12:20 – planowany przyjazd zwycięzcy rundy GIGA

14:00 – zamknięcie tras maratonu

14:00 – 14:30 uroczysta dekoracja zwycięzców poszczególnych dystansów i na koniec losowanie nagród spośród wszystkich uczestników maratonu

14:30 – zakończenie imprezy

 1. Kategorie wiekowe dystansu MINI

8.1. Wszyscy uczestnicy startujący na dystansie MINI

KOBIETY

Kategoria K1 – kobiety do 30 lat (rok ur. 1989 i młodsze)

Kategoria K2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 1988)

Kategoria K3 – kobiety od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 -1978)

Kategoria K4 – kobiety ur. 1968 i starsze

MĘŻCZYŹNI

Kategoria M1 – mężczyźni do 18 lat (rok ur. 2000 i młodsi)

Kategoria M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1999)

Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)

Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)

Kategoria M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1958 – 1967)

Kategoria M6 – mężczyźni od 61 (rok ur. 1957 i starsi)

Na dystansie MEGA

KOBIETY

Kategoria K1 – kobiety do 30 lat (rok ur. 1988 i młodsze

Kategoria K2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)

Kategoria K3 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1977 i starsze)

MĘŻCZYŹNI

Kategoria M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1999)

Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)

Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)

Kategoria M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1958 – 1967)

Kategoria M6 – mężczyźni od 61 ( rok ur. 1957 i starsi)

Na dystansie GIGA:

KOBIETY

open

MĘŻCZYŹNI

Kategoria M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1999)

Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)

Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)

Kategoria M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1967 i starsi)

8.2. Kategoria BD (Branża Drzewna) – to dodatkowa kategoria sponsora, przeznaczona dla osób aktywnie związanych zawodowo z branżą drzewną (patrz podpunkt „a”). Rywalizacja w tej kategorii jest równoległa do jednoczesnej rywalizacji w kategoriach wiekowych na dystansie MINI. Żeby zostać sklasyfikowanym w tej kategorii należy zaznaczyć to podczas zapisów i podać dane firmy, w której się pracuje (nazwę, miejscowość, adres, telefon stacjonarny, pełnioną funkcję lub stanowisko). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestnika danych i wykluczenia z kategorii osób, które uzna za niespełniające założonych przez niego kryteriów oraz osób, które podały niekompletne informacje o firmie, w której pracują.

 1. W kategorii BD mogą startować pracownicy i właściciele firm bezpośrednio związanych z branżą drzewną tj. obejmujący: tartaki, wytwórnie materiałów podłogowych oraz nasycalnie drewna, producentów mebli i wyrobów stolarskich, płyt i sklejek – wytwórnie płyt takich jak: płyty pilśniowe, wiórowe, paździerzowe, stolarki budowlanej – wytwórnie przenośnych budynków drewnianych oraz elementów konstrukcyjnych budynków drewnianych, opakowań drewnianych, przemysł zapałczany, wytwórnie sprzętu biurowego, narzędzi, przyborów kreślarskich, galanterii drzewnej oraz wyrobów z wikliny, trzciny oraz korka oraz innych firm, w których pełnią funkcję, np. zaopatrzeniowca, handlowca, pracownika służb utrzymania ruchu (zajmującego się zakupem lub sprzedażą artykułów dla branży drzewnej oraz automatyki przemysłowej dla branży drzewnej), itp.
 2. Kategoria BD nie dotyczy osób z wykształceniem lub doświadczeniem branżowym, które na co dzień nie są związane zawodowo z branżą drzewną.
 3. Kategorie w branży drzewnej:

– KOBIETY

– MĘŻCZYŹNI

Podział na kategorie wiekowe nastąpi pod warunkiem, że w kategorii BD wystąpi min. 30 zawodników. Organizator określi wówczas ilość i zakres wiekowy w kategorii w taki sposób, aby w każdej z nich było sklasyfikowanych min. 10 zawodników. Kategorie zostaną podane do wiadomości przed wyścigiem na dystansie MINI.

 1. Warunki uczestnictwa.

9.1. W maratonie na wszystkich dystansach wystartuje łącznie 300 zawodników (+30 miejsc dla organizatora, szczególnie dla osób pomagających w organizacji)

9.2. Do przyjęcia na listę uczestników wymagane jest wypełnienie zgłoszenia uczestników znajdującego się na stronie internetowej maratonu oraz wniesienie opłaty startowej.

Zgłoszenie zawodnika będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu i zaksięgowaniu opłaty za start!

9.3. Lista zostanie zamknięta z chwilą rejestracji ostatniego, 300-nego zawodnika z opłaconym startowym.

9.4. Otwarcie zapisów w 15 czerwca 2019 r.

9.5. Opłaty:

15  zł opłata dystans RODZINNY

60 zł pozostałe dystanse

Zapisy zostaną zamknięte 18 lipca o północy.

9.6. O przyjęciu ostatnich zawodników na listę decyduje data wpływu opłaty na konto bankowe organizatora.

9.7. Wpłaty w formie przelewu podczas rejestracji metodą „Przelewy24”.

9.8. W biurze zawodów po podpisaniu listy startowej uczestnik otrzyma numer startowy stosownie do kategorii wiekowej oraz zobowiązany będzie do pobrania chipa do elektronicznego pomiaru czasu (o ewentualnej innej formie pomiaru czasu – komunikaty na stronie www.odjechani-team.pl)

W biurze zawodów nie będzie prowadzona rejestracja zawodników. Obowiązująca jest rejestracja internetowa wraz z dokonaniem opłaty startowej.

9.9. Prawo startu w maratonie z wyłączeniem wyścigu RODZINNEGO mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w maratonie po podpisaniu stosownej zgody w biurze zawodów. W wyścigu RODZINNYM organizator dopuszcza start osób w wieku od 7 lat pod warunkiem ich startu pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących na dystansie RODZINNYM po podpisaniu stosownej zgody w biurze zawodów.

9.10. Na rundzie MEGA i GIGA nie mogą startować zawodnicy poniżej 19 roku życia.

9.11. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

9.12. Każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się po trasie maratonu – również w trakcie rozgrzewki – tylko i wyłącznie w kasku sztywnym. Organizator dysponuje kaskami sztywnymi, które może wypożyczyć nieodpłatnie uczestnikom wyścigu.

9.13. Startujący muszą posiadać sprawny technicznie rower ze szczególnym uwzględnieniem działania hamulców – każdy z uczestników odpowiada za stan techniczny swojego roweru.

9.14. Każdy startujący musi posiadać numer startowy zamocowany na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów i umożliwiał odczyt przez elektroniczny system pomiaru czasu – tj. numer nie może być przycięty, zawinięty wokół kierownicy, ani dotykać metalowych części roweru. Numer startowy musi być zgodny z deklarowanym dystansem.

9.15. Każdy startujący musi stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu i ogólnie przyjętych zasad fair-play.

9.16. Niedozwolone jest:

– ingerowanie w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z maratonem Pniewy Dwie Góry MTB 2019,

– korzystanie z roweru wspomaganego elektrycznie lub wspomaganie się w jakikolwiek inny, mechaniczny sposób,

– omijanie punktów kontrolnych, skracanie trasy lub w jakikolwiek inny sposób zmienianie wyznaczonego dystansu.

9.17. W przypadku wycofania uczestnika w trakcie maratonu:

– niezależnie od przyczyny wycofania się, niezwłocznie poinformuje on o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który jest podany na numerze startowym, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej,

– w  przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

9.18. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.

9.19. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

9.20. Inne warunki uczestnictwa:

– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

– uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody,

– zawodnik akceptując Regulamin:

 1. a) zrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,
 2. b) przyjmuje do wiadomości, że na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy,
 3. c) przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

9.21. W zawodach nie mogą startować zawodnicy odbywający karę zawieszenia lub dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.

9.22. W przypadku obecności komisji antydopingowej, każdy uczestnik wybrany do kontroli, zobowiązany jest do stawienia się na badanie.

 1. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– pamiątkowy numer startowy

– oznakowaną trasę wszystkich dystansów

– system elektronicznego pomiaru czasu

– dostęp do urządzeń sanitarnych,

– pełne zabezpieczenie medyczne (OSP, karetka, lekarz)

– prawo do korzystania z bufetów na trasie

– posiłek regeneracyjny po maratonie

– możliwość umycia roweru

– nagrody i puchary dla zwycięzców (nie dotyczy dystansu RODZINNEGO)

– nagrody dodatkowe losowane wśród wszystkich uczestników.

– pakiet startowy

 1. Maraton

Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej, w 95% przebiegać będzie po drogach leśnych i polnych. Oznakowanej na tle żółtą strzałką i literą M. Obowiązuje jazda po oznakowanej trasie, a nie na orientację. Odcinki dedykowane dla dystansu RODZINNEGO, które będą przebiegały po innej trasie niż maraton dla dystansów MINI, MEGA, GIGA będą oznakowane strzałką zieloną i literką R.

Start maratonu na dystansie MEGA i GIGA  we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego o godz. 10.00

Start na dystansie MINI we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego o godzinie 10.15.

O ustawieniu na linii startu decyduje kolejność zgłoszeń na linii startu.

Z pierwszej linii startują: zawodnicy plasujący się na miejscach 1-3 klasyfikacji generalnych cyklów Bike Cross Maraton Gogol MTB  i Grand Prix Kaczmarek Electric MTB na dystansach Mega i Giga w dniu przeprowadzenia wyścigu oraz zawodnik zapisany jako pierwszy na liście zgłoszeniowej w 2019 r. Ewentualne sektory wg uznania organizatora.

Trasa maratonu będzie oznakowana dodatkowo taśmą znakującą w kolorze biało/czerwonym oraz zabezpieczona przez służby takie jak: Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, obsługa sędziowska, punkty kontrolne, opiekę medyczną oraz pilotów na motocyklach lub quadach.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy z powodów organizacyjnych o czym poinformuje niezwłocznie w komunikatach na www, fb, przed zawodami.

Wyboru dystansu MEGA lub GIGA dokonuje uczestnik w trakcie jazdy, szczegółowe informacje – podczas odprawy technicznej przed startem. Odprawa rozpocznie się 10 minut przed startem.

Wjazd na rundę GIGA będzie limitowany czasem. O godz. 12.30 wjazd na rundę GIGA zostanie zamknięty, a wszyscy pozostali zawodnicy zostaną sklasyfikowani na MEGA.

Na dystansach będą umieszczone liczne punkty kontrolne, brak zawodnika na tych punktach oraz skracanie trasy jest podstawą do dyskwalifikacji.

W trakcie maratonu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.

Sędzią głównym zawodów będzie osoba niezwiązana z Komitetem Organizacyjnym imprezy.

Ponadto organizator zapewnia na trasie maratonu minimum dwa bufety. O ich rozmieszczeniu poinformujemy przed imprezą.

Po ukończeniu maratonu dla każdego uczestnika przewidziany jest ciepły posiłek oraz woda i napoje chłodzące.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę.

 1. Klasyfikacja na poszczególnych dystansach:

Klasyfikacja maratonu zostanie przeprowadzona na trzech dystansach w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

 1. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu max 200m za bufetem. Nieprzestrzeganie karane będzie dyskwalifikacją oraz kosztami przywrócenia terenu do porządku (opłata zryczałtowana 500 zł).

 1. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

15.Nagrody

Po zawodach odbędzie się dekoracja zwycięzców.

Dystans „MEGA” i „GIGA”:

Pierwszych sześciu zawodników w każdej kategorii otrzyma dyplomy, a pierwsza trójka puchary i nagrody rzeczowe.

Lista nagród w poszczególnych kategoriach będzie dostępna w dniu zawodów.

Dystans Mini:

Dekorowane będą pierwsze „trójki” w poszczególnych kategoriach dyplomami , medalami i w miarę możliwości drobnymi nagrodami.

Po dekoracji odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników maratonu zarówno dystansów GIGA, MEGA i MINI.

Zawodnik zdyskwalifikowany nie bierze udziału w losowaniu nagród. Wylosowany uczestnik odbiera nagrodę osobiście, w przypadku nieobecności wylosowana nagroda wraca do puli nagród.

 1. Postanowienia końcowe:

16.1. Maraton będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników maratonu.

16.2. Osoby nie uczestniczące w maratonie, poruszające się po trasie będą usuwane przez obsługę techniczną.

16.3. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

16.4. W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie organizator nie zwraca opłaty startowej.

16.5. Organizator wraz z sędzią głównym zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

16.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz wypadki w czasie trwania imprezy „Pniewy Dwie Góry MTB 2019”.

16.7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Podpisując deklaracje udziału przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzając się z warunkami uczestnictwa zgłaszają swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisu.

16.8. Na trasie występują miejsca niebezpieczne. Organizator oznakuje te, które mogą stanowić szczególne zagrożenie upadkiem.

16.9. Ubezpieczenie:
– uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
– organizator nie ubezpiecza uczestników od NW w związku z tym zaleca wykupienie indywidualnych polis OC oraz NW,
– zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego uczestnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki.

15.11. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, kategorii wiekowej, klubu.

15.12. Koordynator, Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

15.13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

15.14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

15.15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników Maratonu rowerowego Pniewy Dwie Góry MTB 2019 jest Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL” w Pniewach, ul. Wolności 20.
 2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji, promocji i archiwizacji wyników zawodów pn. Maraton rowerowy Pniewy Dwie Góry MTB 2019 na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Do celów organizacji, promocji i archiwizowania wyników będą przetwarzane dane tj.:
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • narodowość
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • dane adresowe
 • wizerunek
 • konto bankowe

dodatkowo w BRANŻY DRZEWNEJ:

 • dane firmy, w której się pracuje uczestnik tej kategorii (nazwę, miejscowość, adres, telefon stacjonarny, pełnioną funkcję lub stanowisko).
 1. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą firmy, które współpracują z Organizatorem przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprezy sportowej – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 2. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.odjechani-team.pl: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora maratonu Pniewy Dwie Góry MTB 2019.
 3. dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji, przebiegu zawodów do chwili ich zakończenia oraz w celu archiwizacji wyników zawodów na czas 3 lat.
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu udziału w zawodach o których mowa w pkt. 2. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w zawodach.
 9. Najbliższe szpitale

– Szamotuły ul. Sukiennicza 13,

– Międzychód ul. Szpitalna 10.

– Nowy Tomyśl ul. Sienkiewicza 3.

 1. Postanowienia końcowe

– zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń: sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów,

– zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej oraz szacunku do innych uczestników zawodów (w szczególności do nieużywania wulgaryzmów) oraz poszanowania środowiska naturalnego.