W ostatnią niedzielę roku zapraszamy na rowerowy rajd „Szlakiem Powstań Narodowych 1769-1919”.  Będziemy tam, gdzie 100 lat temu Polacy walczyli o wyzwolenie ziem nam najbliższych. Zapalimy znicz pod pomnikiem poległych w Kwilczu i Kamionnej. Trasa około 70 km z licznymi odcinkami dróg polnych, nieutwardzonych.

Zapraszamy