Dni tygodnia szybko mijają. Zaraz weekend i nasza cotygodniowa wyprawa. Przypominamy startujemy z „Orlika” przy OSiRze w Pniewach. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu ze względu na upały wyjazd przekładamy na godzinę 17.00

W niedzielę udamy się do Dusznik, których jeszcze nigdy nie mieliśmy na naszym „Odjechanym” szlaku. Pierwsza informacja o istnieniu osady pochodzi z 1417. Należała do dóbr stołowych biskupów poznańskich.

Leon Plater w XIX-wiecznej książce pod tytułem „Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego” (wyd. 1846) zalicza Duszniki do ówczesnego powiatu bukowskiego, który dzielił się na cztery okręgi (bukowski, grodziski, lutomyślski oraz lwowkowski). Duszniki należały do okręgu bukowskiego i były siedzibą majętności, której właścicielem był rząd pruski w Berlinie. Do majątku Duszniki należały: Dobieżyn, Wielka Wieś, Pawłowko oraz Zegowo.

Do najważniejszych zabytków i osobliwości należą:

 • kościół św. Marcina z 1. połowy XVI wieku, rozbudowywany w latach 1903-1904 i 1912-1913 (nawa gotycka, polichromie Stanisława Smoguleckiego z 1913, renesansowe epitafium poety Jerzego Pigłowskiego, dzwonnica z 1948 prawdopodobnie autorstwa Franciszka Morawskiego),
 • późnobarokowa plebania – koniec XVIII wieku,
 • neogotycki kościół poewangelicki z 1866 (nieczynny, był użytkowany jako magazyn),
 • dwór klasycystyczny z 1848, obecnie dom kultury (w gestii skarbu państwa już w 1926) i zespół folwarczny,
 • dawny szpital dla ubogich z 1907,
 • dawna szkoła ludowa, obecnie podstawowa (różne budynki z lat 1865-1913),
 • poczta z początków XX wieku,
 • dworzec Opalenickiej Kolei Dojazdowej, 1905,
 • pomnik poległych w powstaniu wielkopolskim i II wojnie światowej,
 • park krajobrazowy wokół dworu – platan o obwodzie 400 cm, dęby, cisy, sosny,
 • pierścień lip wokół starego kościoła – obwody do 350 cm.